Registered under the National Arts Council of Zimbabwe

17 April 2013

WIN Newsletter, Issue No 67




EDITORIAL

The pioneer: In 2010 WIN was sown as a seed in a garden of ideas hatched by seasoned writers such as the late Julius Sekai Chingono (pictured above as he read his poem ‘Dai’ at the inaugural WIN’s Writers End of Year Get-Together in December 2010 at the old Book CafĂ©, Harare). The seed is growing...


A seed ought to grow, the saying goes. And the words have borne weight on WIN-Zimbabwe’s bid to become one the country’s leading new writers’ associations. For that reason, we are happy with the coming in of two new Board members Rodgers Matsikidze and Gamuchirai Chihambakwe and we faithfully believe their contribution will carry the vision forward. Golden Baobab Prize is here again; we urge you to enter the contest. Let us keep attending book club discussions, writers’ meetings and all other literary events in our cities, towns, and communities. Be reminded that we are still accepting poems for the ‘4 in 1’ Poetry Anthology and short stories for the Annual Short Story Writing Competition. Enjoy!


WIN-ZIMBABWE WELCOMES NEW BOARD MEMBERS

 Gamuchirai Chihambakwe


 Rodgers Matsikidze

Writers International Network Zimbabwe has appointed two new members onto its Advisory Board as part of its internal strategic plan to strengthen the organization and ensure professional delivery of services to members.
The new board members are Rodgers Matsikidze, a duly registered legal practitioner, conveyancer, notary public and arbitrator, and Gamuchirai Chihambakwe, a writer and editor.
The appointment comes at a time when WIN is witnessing some positive growth in its membership and in the appreciation of its literary activities.
Early this year Philip Chidavaenzi, a pioneering Board member, tendered his voluntary resignation citing personal commitments while another founding Board member Julius Sekai Chingono passed on in 2011, hence the appointment to replace their positions. 
In her motivational letter, Chihambakwe said, “It is with great honour that I have been invited to participate on this platform (WIN). It is my hope and desire that I will not only contribute my time and services but also be part of this awakening Zimbabwean voice defining itself and shaping its own destiny.”
The Board now consists of nine members, namely, Josephine Muganiwa (Chairperson), Edwin Mhandu, Gamuchirai Chihambakwe, Rodgers Matsikidze, Ivor W Hartmann (South Africa), Emmanuel Sigauke (USA), Tinashe Mushakavanhu, Christopher Mlalazi and Sarudzayi Barnes (UK). Read more about the Board members on our page: Advisory Board


UNIVERSITY STUDENTS ESTABLISH WRITERS CLUB


Lisbon T Chigwenjere, leader of WORD Writers’ Club at Midlands State University

About fifteen students from Midlands State University have established a writers’ club named WORD which stands for Writers of Recent Day. The club, initiated by Lisbon Tawanda Chigwenjere (pictured), a student of Politics and Public Management, has since submitted its affiliation details to WIN.
The club is running under the patronage of Isheunesu Chaka from the Student Development Department. H.T Ngoshi from the Department of English and Communication is the club advisor.
With a working committee of Fanele Maqele as Vice Chair, Tinashe Mudimbu as Treasurer, and Lucky Dube as secretary, the club is set to inspire more students at the university to write and read literature.
Other members of the club include Liberty Tatenda Chigwenjere (Lisbon’s twin brother), Calvin Chakabveyo, Persistence Matanhire, Phila Mafu, Lilian Maphosa, Richard Runyararo Mahomva, Sphiwe Maduni, Kudakwashe Dangarembga, Amy Vimbai Chauke, Nomphato Ngcobo, Sindisiwe Nkomo and Constance Rondinyu.
In its submission, the club said they mainly aim to fight human evils such as tribalism and racism through writing, to see professional assessment of their manuscripts which will result in publications of their works, to hold training workshops and writing contests, and to have their own regular college publication.  
Lisbon Chigwenjere, stage name ‘Babamukuru’, is a brilliant upcoming performance poet who is expecting his debut Christian poetry anthology Enter the Gateway to be out by August this year. The anthology is being published in America by TL Publishing.

BOOK CLUB DISCUSSION OF MARECHERA’S MINDBLAST IN PICTURES

The Embassy of Spain's Cultural Center held its book club discussion of Dambudzo Marechera’s book Mindblast or the Definitive Buddy (1984), a College Press edition, on April 16 with Tinashe Mushakavanhu as the main presenter. More details in the write-up to follow soon.

Writer and academic Tinashe Mushakavanhu making his presentation

A thoughtful Mushakavanhu giving a superb interpretation of ‘Mindblast’

Some of the discussants at the club

Tinashe Mushakavanhu

Jerry Zondo reading the poem ‘The Bar-Stool Edible Worm’ from the book Mindblast
WIN-ZIMBABWE TO HOST NEW YORK POET CAITS MEISSNER

 Caits Meissner, award winning community arts educator, poet and writer

WIN-Zimbabwe is scheduled to host poet Caits Meissner this year in August. More details coming soon! Meanwhile, enjoy Caits’ website:  CAITS MEISSNER

WIN-ZIMBABWE RECEIVES BOOK DONATION

Books donated by Zimbabwe Reads

On April 3, 2013, Zimbabwe Reads, an organization that is doing commendable work in the provision of reading materials to Zimbabwean schools, libraries, colleges, community and organizations, made a second book donation to Writers International Network Zimbabwe to enhance thoughtful reading activities.
The first donation of books from Zimbabwe Reads was made last year.
The books, which are mainly by English classical authors such as DH Lawrence, Jane Austen, and George Orwell, and some textbooks on literature, will be used under WIN’s monthly reading circle programme which is likely to start in May at the National Gallery of Zimbabwe.
Reading circles, also called literature circles, offer aspiring writers with opportunity to communicate and encourage thoughtful discussions and love for reading. Once every month, WIN members will meet to talk about either their unpublished works, works of other established writers or discuss some element of literature such as characterization, style, point of view, etc.
Occasionally, WIN will also give away books to affiliate clubs that warrant maximum utilization of the books.

GOLDEN BAOBAB CALL FOR SUBMISSIONS


For more information, visit: 


NGATINYOREI


Pora Muzukuru

Na James Nyamajiwa

Wadarireiko nhai?
Usaona upenyu sehwaguma
Upenyu hune mikwidza nemateru
Zvino zvaunodai unosvika kupi?
Aiwa pora muzukuru

Usaomesa upenyu ihwo husati hwaoma
Nhamo ingakubatisa maneka sei
Aiwa pora zvako muzukuru usazviuraye
Yeuka mavambo ane magumo
Nhamo inopera rugare rugoti vhu-u
Saka pora muzukuru

Ingava gangaidze mukwenyi mhezi yavavira mumwoyo
Asika ndiwo mukuriro wayo nyika
Munhu akagozofa wani
Ko yako nhamo yanyanyodii?
Aiwa pora muzukuru

Pauri utori dambudziko guru
Ko unodirei kutipa rimwe?
Bva kana washinga isu hatina mhosva
Asika tarira vakweguru tapedza zano
Aiwa pora muzukuru

Zvawadai watova samusha
Baba naMai wachengeta here zvowomhanya nerwodzi?
Waunoda kuti azoona nhamo ndiani?
Muzukuru, rufu rwodhura kupinda kurarama

Ndapota muzukuru usazviuraye
Unowedzera nhamo, rushambwa
Matambudziko nekuchema
Aiwa pora muzukuru usazviuraye

Kana washinga bva siya wagadzirira
Ringava bhokisi siya watenga?
Zverufu zvose siya watenga
Nemukadzi gonzo siya wabata
Rinda wocheresa

(James T. Nyamajiwa is a success coach, motivational speaker and author of the exciting and practical book "Go Higher" (2011) which touches on facing and overcoming personal and organizational challenges. He is also a customer service consultant, events director, workshops facilitator and trainer. Over the past four and half years, James has been presenting papers at platforms in the arts and business sectors, in schools, women forums, churches and in the retail industry. He holds several qualifications in Business Administration, ICT and managerial as well as publishing experience gained in different institutions. James runs a private business involved in entrepreneurship training and development .He is planning to set up a publishing house.)

Ndave Nherera

naTendai Maduwa

Pamakafa mai ndakachema neshungu,
Ndakanyaradzwa nehama nechivimbo chekundichengeta
Nhasi pidigu dzi dzave mhandu
Ndave mhandu kwavari havachada kana kundiona
Chandatadza kwavari ndachishaya
Vanondirova,vondituka vondishungurudza ndisina kana mhaka
Muranda chaiye haanzarwo.

Munyama wangu vabereki vakaenda rwendo rusingadzokwi,
Dzokai dzokai kani mhai,
Dai muripo ndingadai ndirikufarawo savamwe
Idzo ihopeiko dzamakarara muchikanganwa ini mwana ndichitambura
Ndotambudzwa here nehama imi muri kutsi kwehope chokwadi?

Vanoita sevanondifarira asi mumwoyo mavo muzere nenduru yeruvengo,
Nduru yenyoka inoruma chaisingadye
Ndaiti inonyepa tsumo kuti nherera inoguta musi wafa mai.
Ini musi wandakaguta ndiwowo waenda vangu vabereki,

Nhasi chondodya chondipamhazve nzara,
Pakudya ndoyeva sekiti yakayeva gonzo
Ndofira mukushandira chandisingadye semombe,
Ndofa here ndinyerere sehwai.
Hama dzondipira makotsi, pavachacheuka vachawana ndave chikafu nyama yamagora
Ndaendawo rwendo rwusingadzokwi, ndatevera vangu vabereki kwamupfiganebwe

(Tendai Maduwa is the founder of AWAKE Zimbabwe, an organization that seeks to educate young people about HIV and AIDS prevention and child abuse. He is a performing artist, motivational speaker, actor, writer and poet. Maduwa will from August 1 to August 5 represent Zimbabwe at the first ever Kistreach Festival in Kenya)

MAN OF THE PEOPLE

The late Walter L Muparutsa (pictured below), the man without whom WIN-Zimbabwe would not have come this far…


...with lots of love
 

POETRY

Victoria Falls – Zimbabwe


By Gerald Saidi (above)


Your eyes
Roosting over astonishingly dented cliffs
Sweeping over scenic indigenous trees
As your sight fall over ebony rocks
Following jutted whalebacks
Hugging the distinct cliffs in wonder
As you ponder over the Supreme Hand that chiseled them
Your heart filled with awe
Your sight guzzling thundering smoke
Your heart dazzled with cascading spume
A rumble of suds hissing into your ears
A fizz of rainbow hooking your gaze
Distant rages of a cataract evoking tingling sensations
As a smog falls into water
Water splashing in roars
Roars surrounding phenomenal hollow
The hollow bustling with deafening bubbles
Bubbles in puddles of muddles
And puddles in bubbles of fuddles
As muddles of puddles bubble with cuddles
Of a waggle of jiggles of puddles
And jiggle of a fuddle of bubbles
While your sight toggles with a joggle of wonder
As your skin touches warm mist
And your breath fuses with fog
Your sight falling with a flume of thundering smoke
The muffled smoke falling with a plume of mist
The hushed mist falling without measure
As your eyes treasure
All pleasure at leisure
For seizure forever
And marveling at the Creator’s figment of imagination!!!
Oh! It can only be Victoria Falls in Zimbabwe!

(Gerald Saidi is a registered and practicing Legal Practitioner, Conveyancer, and Notary Public. He says he started reciting poetry when he first screamed after his birth and continued to recite poetry when he was a snot-nosed infant. He also says he started writing when he learned to mould letters of the English alphabet.)

Punk poem

By Dambudzo Marechera (above)

In the song
Are waterfruits;
In the plush and flow
Firestars eternally fixed.

Guitar strings lash
My back, draw blood –
The out-of-control voice
Skids shrieking across

Tarmac audiences

(Taken from Mindblast)

___________________________________________


Keep writing! Keep Writing!












 

No comments:

Post a Comment